Home

De Stichting Liberale Kring Noordwijk e.o. is in maart 2011 opgericht. Het doel van de Stichting is het liberalisme in brede zin te presenteren vanuit een politieke invalshoek, maar ook vanuit cultureel en ambachtelijk perspectief. De Stichting onderhoudt nauwe banden met Noordwijkers die de liberale gedachte ondersteunen.

Eenmaal per kwartaal organiseert de Stichting een evenement in Noordwijk.

Deelname aan evenementen

Organisaties of private personen kunnen begunstiger worden van de Stichting.

De kosten hiervoor bedragen 250 euro voor organisaties of 150 euro voor private personen, per jaar.

Begunstigers kunnen gratis deelnemen aan de evenementen en de aansluitende borrel (één persoon per begunstiger).

De evenementen worden gehouden op vrijdagen van 17.00 u. tot 19.30 u. De agenda voor de evenementen is:

17.00 – 17.15 Opening, koffie en inloop

17.15 – 18.00 Presentatie

18.00 – 18.30 Discussie

18.30 – 19.30 Borrel met hapjes en informele discussie met gastspreker.

Voor individuele deelname aan een evenement geldt een bijdrage van 40 euro per persoon.

Aanmelding voor bijeenkomsten of toetreding als begunstiger bij hstoladv@wxs.nl

Bestuur en doel van de Stichting

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

dr. ir. Hans Stol voorzitter

dhr. Piet van Wegen, penningmeester

Eric van der Stroom MSC, secretaris

De Stichting heeft ten doel het propageren van het liberalisme door het organiseren van evenementen met een ambachtelijk, cultureel of politiek karakter met een liberale grondslag en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Volgende evenementen

Op 22 maart 2024 is de volgende bijeenkomst met als onderwerp “Gevolgen van de oorlog in de Oekraïne voor geopolitieke verhoudingen.” De spreker is Anthony Polet, een expert op het gebied van de praktijk en de theorie van risicomanagement bij internationale conflicten. Locatie Van der Valk Palace hotel Noordwijk.

In de afgelopen jaren zijn geopolitieke ontwikkelingen diverse keren aan de orde geweest. De eerste keer was met Hans van Baalen op 17 oktober 2014. Hij gaf zijn liberale visie op de internationale Geopolitieke spanningen. Een opmerkelijke uitspraak van hem was dat de destijds al te nadrukkelijke toenadering van de EU tot de Oekraïne een geopolitieke fout was. Daarna kwam Han ten Broeke tweemaal naar de liberale kring, waarin hij zijn politieke visie op de relatie tussen Europa, de Oekraïne en Rusland gaf. Feiten, sentiment en politiek spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van spanningen tussen landen en wereldmachten. Wij zijn verheugd dat we een spreker hebben gevonden die vanuit de praktijk en gebaseerd op feitenmateriaal een visie geeft op de politieke verhoudingen tussen de EU, de Oekraïne en Rusland.

Anthony Polet (1957) is een expert op het gebied van zowel de praktijk als de theorie van risico management bij internationale conflicten. Deze expertise bouwde hij, onder meer als lid van het corps mariniers, op uit ervaringen met en studie van situaties in de wereld waarin sprake is van serieuze en grootschalige bedreigingen. Hij nam deel aan en leidde grote operaties in verschillende delen van de wereld. Deze operaties (onder meer Libanon en Afghanistan) vonden plaats onder auspiciën van NATO en VN. Hij is veteraan bij het corps mariniers en doet momenteel onder meer onderzoek naar ontwikkelingen die de wereldvrede bedreigen.

16.45 – 17.00 Inloop en koffie 

17.00 – 18.30 Presentatie

18.30 – 19.30 Borrel met hapje

Opgeven belangstelling

Wanner u belangstelling heeft voor de Stichting en op de hoogte gesteld wilt worden van de evenementen die de Stichting organiseert, kunt u een e-mail sturen aan de voorzitter of secretaris van het bestuur.