Home

De Stichting Noordwijkse Liberale Kring is in maart 2011 opgericht. Het doel van de Stichting is het liberalisme in brede zin te presenteren vanuit een politieke invalshoek, maar ook vanuit cultureel en ambachtelijk perspectief. De Stichting onderhoudt nauwe banden met Noordwijkers die de liberale gedachte ondersteunen.

Eenmaal per kwartaal organiseert de Stichting een evenement in Noordwijk.

Deelname aan evenementen

Organisaties of private personen kunnen begunstiger worden van de Stichting.

De kosten hiervoor bedragen 250 euro voor organisaties of 150 euro voor private personen, per jaar.

Begunstigers kunnen gratis deelnemen aan de evenementen en de aansluitende borrel (één persoon per begunstiger).

De evenementen worden gehouden op vrijdagen van 17.00 u. tot 19.30 u. De agenda voor de evenementen is:

17.00 – 17.15 Opening, koffie en inloop

17.15 – 18.00 Presentatie

18.00 – 18.30 Discussie

18.30 – 19.30 Borrel met hapjes en informele discussie met gastspreker.

Voor individuele deelname aan een evenement geldt een bijdrage van 40 euro per persoon.

Aanmelding voor bijeenkomsten of toetreding als begunstiger bij hstoladv@wxs.nl

Bestuur en doel van de Stichting

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

dr. ir. Hans Stol voorzitter

ir. Hans van Weezel, secretaris

dhr. Piet van Wegen, penningmeester

De Stichting heeft ten doel het propageren van het liberalisme door het organiseren van evenementen met een ambachtelijk, cultureel of politiek karakter met een liberale grondslag en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Volgend evenement

In het eerste kwartaal van 2023 vindt de volgende bijeenkomst plaats.

Immigratie vanuit Internationaal en Nederlands liberaal perspectief.

Programma:

17.00 – 17.15 Inloop en koffie 

17.15 – 17.20 Inleiding forum Hans Stol

17.20 – 18.20 Forumdiscussie met zaal: internationale invalshoek, liberaal vanuit tweede kamer, liberaal vanuit Nederlandse Gemeente.

18.20 – 19.30 Conclusie forum Hans Stol

18.30 – 19.30 Borrel met hapje

Opgeven belangstelling

Wanner u belangstelling heeft voor de Stichting en op de hoogte gesteld wilt worden van de evenementen die de Stichting organiseert, kunt u een e-mail sturen aan de voorzitter of secretaris van het bestuur.