Home

De Stichting Noordwijkse Liberale Kring is in maart 2011 opgericht. Het doel van de Stichting is het liberalisme in brede zin te presenteren vanuit een politieke invalshoek, maar ook vanuit cultureel en ambachtelijk perspectief. De Stichting onderhoudt nauwe banden met Noordwijkers die de liberale gedachte ondersteunen.

Eenmaal per kwartaal organiseert de Stichting een evenement in Noordwijk.

Deelname aan evenementen

Organisaties of private personen kunnen begunstiger worden van de Stichting.

De kosten hiervoor bedragen 250 euro voor organisaties of 150 euro voor private personen, per jaar.

Begunstigers kunnen gratis deelnemen aan de evenementen en de aansluitende borrel (één persoon per begunstiger).

De evenementen worden gehouden op vrijdagen van 17.00 u. tot 19.30 u. De agenda voor de evenementen is:

17.00 – 17.15 Opening, koffie en inloop

17.15 – 18.00 Presentatie

18.00 – 18.30 Discussie

18.30 – 19.30 Borrel met hapjes en informele discussie met gastspreker.

Voor individuele deelname aan een evenement geldt een bijdrage van 40 euro per persoon.

Aanmelding voor bijeenkomsten of toetreding als begunstiger bij hstoladv@wxs.nl

Bestuur en doel van de Stichting

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

dr. ir. Hans Stol voorzitter

ir. Hans van Weezel, secretaris

dhr. Piet van Wegen, penningmeester

De Stichting heeft ten doel het propageren van het liberalisme door het organiseren van evenementen met een ambachtelijk, cultureel of politiek karakter met een liberale grondslag en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Volgende evenementen

Op 12 mei 2023 vindt de volgende bijeenkomst plaats.

Het ambacht van de boer.

Presentatie van IJsbrand Snoeij over de maatschappelijk rol van de boer.

Bij de maatschappelijke discussie over het stikstof wordt, evenals bij andere onderwerpen, al snel verwezen naar de veroorzakers van het leed. Er wordt, in de hype van de dag, voorbijgegaan aan de historie, de inbreng en het belang van de zogenaamde veroorzaker van het kwaad. Eén van de voorbeelden is de rol die de boer speelde en nog steeds speelt in de Nederlandse samenleving. Het “boer zijn” als ambacht en de rol die de boer speelde staat centraal in de komende bijeenkomst van onze Liberale Kring.

Locatie: de Witte Raaf Noordwijk

Programma:

17.00 – 17.15 Inloop en koffie 

17.15 – 18.30 Presentatie IJsbrand Snoeij en discussie

18.30 – 19.30 Borrel met hapje

Op 23 juni 2023 zal Jan Latten een presentatie geven over “Sociaal-demografische ontwikkelingen aan de basis van maatschappelijke onrust.”

Locatie Alexander Hotel Noordwijk

Programma:

17.00 – 17.15 Inloop en koffie

17.15 – 18.30 Presentatie Jan Latten: Sociaal demografische ontwikkelingen hebben grote invloed op de maatschappij. Voorbeelden zijn: de immigratiecrisis, de woningcrisis, de individualiseringscrisis en de solidariteitscrisis. De bekendste demograaf van Nederland,  zal de samenhang laten zien tussen de sociaal demografische ontwikkelingen en genoemde onderwerpen.

18.30 -19.30 Borrel met hapje

Opgeven belangstelling

Wanner u belangstelling heeft voor de Stichting en op de hoogte gesteld wilt worden van de evenementen die de Stichting organiseert, kunt u een e-mail sturen aan de voorzitter of secretaris van het bestuur.