Bestuur en doel van de Stichting

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

dr. ir. Hans Stol voorzitter

ir. Hans van Weezel, secretaris

dhr. Piet van Wegen, penningmeester

De Stichting heeft ten doel het propageren van het liberalisme door het organiseren van evenementen met een ambachtelijk, cultureel of politiek karakter met een liberale grondslag en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.