Evenementen van 2012 tot heden

22 maart 2024: “Gevolgen van de oorlog in de Oekraïne voor geopolitieke verhoudingen.” De spreker is Anthony Polet, een expert op het gebied van de praktijk en de theorie van risicomanagement bij internationale conflicten. zie ook: Anthony Polet

1 december 2023: “Het liberalisme in de lokale politiek.” Ard van der Steur, oud Minister van Veiligheid en Justitie met een ruime ervaring in lokale politiek en liberaal in hart en nieren.

29 september 2023: Forum “Liberale visie op Immigratie vanuit Europees, Nederlands en Gemeentelijk perspectief”. Malik Azmani, liberaal Europarlementariër, Bente Becker woordvoerder integratie en vicefractievoorzitter VVD, Roberto ter Hark, wethouder VVD Noordwijk, o.l.v. Hans Stol.

23 juni 2023: “Sociaal-demografische ontwikkelingen aan de basis van maatschappelijke onrust.” Jan Latten, verbindt cijfers en wetenschap met dagelijkse praktijk. Als emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam en als voormalig anchor van het CBS is hij intensief betrokken bij uitkomsten van onderzoek en statistiek.

12 mei 2023: “Het ambacht van de boer.” IJsbrand Snoeij, studeerde tuin- en landschapsinrichting aan de Universiteit van Wageningen. Hij richtte in 2000 Bureau Landschap op waar projecten met als doel de integratie tussen landbouw, zorg en plattelandsvernieuwing centraal stonden. Hij is bestuurlijk actief in de duurzame en biologische landbouw.

25 november 2022: “Liberalisme in de tijd van ICT en nieuw burgerschap”. Hans Stol, studeerde wiskunde en informatica aan de TU Delft, promoveerde op Evidence-based Policy Making aan de UvT, na(ast) carrière in de informatisering actief in liberale politiek en bij initiatieven tot bevordering van burgerparticipatie.

2 september 2022: “De gevolgen van de inval van Rusland in de Oekraïne op de wereldwijde politieke verhoudingen, vanuit liberaal perspectief. Han ten Broeke, voormalig lid van de Tweede Kamer van de VVD en woordvoerder Buitenlandse Zaken.

29 april 2022 : ‘Geld speelt geen rol, het ontstaan van het beeldverhaal in woord en uiteraard beeld.” John Asselbergs, bestuurslid/medeoprichter Museum of Comic Art

 

11 februari 2022. “De spanning tussen het gerechtelijke vonnis en de politieke beslissing. Een liberale beoordeling wenselijk?” Fred Teeven (o.m. voormalig Staatssecretaris).

17 september 2021. “De rol van de Eerste Kamer vanuit Liberaal perspectief.” Jan Anthonie Bruijn (voorzitter Eerste Kamer) en Patrick van Schie. De praktijk, de theorie en historie van de rol van de Eerste Kamer.

18 september 2020. “Een liberale visie op de vermindering van de administratieve lasten in de zorg: het vervolg”. Na een lange coronapauze eindelijk weer een bijeenkomst. Een update van de stand van zaken in de zorg door Rita Verdonk.

november 2019. “De Paradox van de Vrijheid”, een presentatie van Bente Becker, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, over cultuur, vrijheid en liberalisme.

6 september 2019. “Marktwerking in de zorg” , wat is de liberale gedachte hierachter en is er wel sprake van echte marktwerking? Presentatie door Marcel Canoy, een specialist op het gebied van marktwerking.

3 mei 2019: Maarten van Andel presenteert zijn boek: “De groene illusie” waarin de feiten rond het gebruik van energie en de opwekking ervan worden onderbouwd.

1 maart 2019: “Een liberale visie op de vermindering van de administratieve lasten in de zorg”, door Rita Verdonk, voormalig Minister van Vreemdelingen Zaken en Migratie. Adviseur van de minister van VWS om de regeldruk in de zorg te verminderen

7 december 2018. “Een liberale visie op het opkomende nationalisme en het democratische antwoord hierop”, door Patrick van Schie, directeur van de Telders Stichting.

2 november 2018. “Geopolitieke verhoudingen tussen Europa, Amerika, China en Rusland: een liberale visie”, door Han ten Broeke, voormalig lid van de Tweede Kamer van de VVD en woordvoerder Buitenlandse Zaken.

22 juni 2018: Peter Warmerdam over “Publiek – Private samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg in landen zoals India”, Peter is CEO bij Philips Capital en was onder meer groeps-treasurer bij Philips.

2 maart 2018: Prof. dr. Jaap van den Herik neemt ons mee in de mogelijkheden van Artificial Intelligence in de Rechtspraak. Hij is hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Leiden.

17 november 2017: Prof. dr. Afshin Ellian, wetenschapper en journalist geeft een presentatie over “de invloed van de media op meningsvorming over politieke en maatschappelijke prioriteiten”.

19 mei 2017: “Een liberale visie op burgerparticipatie” door Prof dr. Peter van Hoesel, bestuurskundige, gaat in op de mogelijkheden die betrokkenheid van de burger bij het overheidsbeleid biedt en hoe dit leidt tot beter beleid.

24 maart 1017: Over het klimaatakkoord en liberalisme gaan we in discussie met een expert op het gebied van energie. Wat is fictie en wat is realiteit? Prof. dr. Kees le Pair geeft zijn kritische visie op de ondoordachte wijze waarop de Europese en Nederlandse Overheden omgaan met de energievoorziening.

10 februari 2017: De burgemeesters van Noordwijk (Jan Rijpstra) en van Noordwijkerhout (Gerit Goedhart) , nemen vóór de fusie tussen beide Gemeenten met ons het verleden, heden en toekomst van Noordwijk door.

23 september 2016: VVD Tweede Kamerlid Eric Ziengs (foto) geeft de zijn liberale visie op de toekomst van de detailhandel, Edward de Boer (jong Noordwijks ondernemer) vertelt over zijn ervaringen met detailhandel en de uitdagingen van Internet.

20 mei 2016: “De kunst en het ambacht van de restauratie van Rembrandts”.  Top restaurateur Michel van Laar neemt ons mee in het ambacht van het restaureren van oude meesters (waar onder Rembrandt).

4 maart 2016: Malik Azmani (foto), lid Tweede Kamer VVD, en dr. Patrick van Schie, directeur Telders Stichting, “Het migranten vraagstuk vanuit fundamenteel liberaal perspectief en vanuit de VVD praktijk in de Tweede Kamer.”

11 december 2015: Jan Pieter Lokker, voormalig burgemeester Noordwijk, over: “Cultuur en natuur versus duurzaamheid en innovatie, een toekomstperspectief.”

2 oktober 2015: Mark Harbers, lid Tweede Kamer, woordvoerder Financiën voor de VVD, over de denkbeelden van Piketti, vanuit liberaal perspectief.

12 juni 2015: Wij nemen een kijkje in de keuken van de Noordwijkse vishandel Caspers en worden voorgelicht over: Het ambacht van het bereiden van haring en Hollandse nieuwe.

1 mei 2015: De toekomst van de zelfrijdende auto’s, realiteit of fictie. De mening van Prof. dr. Henk Nijmeijer (foto), realist, en Edwin de Beukelaar, visionair.

21 november 2014: In Space Expo praten wij met Prof. Karel Wakker (foto), voormalig rector magnificus TU Delft, en Rob van den Berg, directeur Space Expo over (het nut van) het verkennen van de ruimte.

17 oktober 2014: Hans van Balen, lid van het Europees Parlement, wisselt met ons van gedachten over de internationale Geopolitieke spanningen. Uiteraard vanuit liberaal perspectief.

27 mei 2014: Een bezoek aan het Schuttersgilde van Sint Joris, een van de oudste verenigingen in Nederland, opgericht in 1477 bij “Acte van fundatie”.

februari 2014: Dit keer gaat het om het redden van mensenlevens langs onze kust door de Noordwijkse Reddingbrigade en het vormgeven van onze kust, waaraan dr. ir. Ronald Waterman belangrijke bijdragen heeft geleverd, zowel in bestuurlijke als wetenschappelijke zin.

november 2013: We gaan met de bus van Beuk naar Schiphol waar Anne Cor Groeneveld ons zijn bedrijf JetSupport laat zien, met Noordwijkse banden, vanwege het onderhoud van de vliegtuigen van de kustwacht.

augustus 2013: Ronald Vuijk, woordvoerder Defensie voor de VVD in de Tweede Kamer, wisselt met ons van gedachten over het Defensiebeleid van de VVD.

april 2013: Mark Verheijen, lid Tweede Kamer VVD, geeft zijn visie op de toegevoegde waarde van Europa vanuit liberaal perspectief.

november 2012: Patrick van Schie, directeur van de Telders Stichting, geeft een presentatie over de taak van de Gemeente vanuit een liberaal perspectief.

juli 2012: Gerard Heemskerk geeft een inzicht in zijn bedrijf: het veredelen van vaste planten.

april 2012: Evert Thielen geeft een presentatie over zijn werk en werkwijze.

februari 2012: Frits Bolkestein geeft een inleiding over zijn boek de “de Intellectuele Verleiding”.