Evenementen

Evenementen georganiseerd door de Stichting:

2011

Frits Bolkestein

Over zijn boek: “De intellectuele verleiding”, een boek over intellectuelen en de politiek. De meeste boeken over dit thema zijn geschreven door intellectuelen. Hier is een ervaren politicus aan het woord. Hij demonstreert hoe gevaarlijk ideeen van intellectuelen zonder levenservaring kunnen zijn.

 

2011

Evert Thielen

Over het ambacht van het fijnschilderen, de oude schilderstechnieken en de technische aspecten van het maken van veelluiken en panelen.

 

 

2012

Gerard Heemskerk: “De kunst van het veredelen van vaste planten.”

 

2012

De directeur van de Teldersstichting: Patrick van Schie:  “Wat is vanuit een liberaal perspectief de taak van de Gemeente en wat moet aan het particuliere bedrijfsleven en de bewoners worden overgelaten?”

 

 

2013

Mark Verheijen (Tweede Kamer lid VVD): “Een liberale visie op Europa.”

 

 

2013

Bezoek aan Atlantikwall Museum Noordwijk, een museum dat is gevestigd in een oude Duitse munitiebunker in Noordwijk. De bunker is ingericht als expositieruimte waar onder andere ruim 200 foto’s zijn te bezichtigen. Vader en zoon Dolf en Paul Harff schreven diverse boeken over de Atlantic Wall. Paul Harff geeft een lezing geven over de Atlantic Wall. Hierna een presentatie van Ronald Vuyk (Tweede Kamer lid VVD) over een liberale kijk op Defensie.

 

2013

Een evenement waarbij de ambachten van twee liberalen worden gecombineerd: het vervoer door de lucht en over de weg. We gaan met een bus van Dolf Beuk (http://www.beuk.eu/touringcars/) naar Schiphol waar Anne Cor Groeneveld ons “zijn” bedrijf laat zien en over het ontstaan ervan vertelt: JetSupport (http://jetsupport.nl/) dat nog een bijzondere band met Noordwijk heeft omdat het onderhoud van de vliegtuigen van de kustwacht ook door hen wordt uitgevoerd.

 

2014

Dit keer is het wederom een evenement waarbij de ambachten van twee liberalen worden gecombineerd. Dit keer gaat het om het redden van mensenlevens langs onze kust door de Noordwijkse Reddingbrigade (presentatie door voorzitter: Enrico Hazenoot) en het vormgeven van onze kust, waaraan dr. ir. Ronald Waterman belangrijke bijdragen heeft geleverd, zowel in bestuurlijke als wetenschappelijke zin.

 

 

2014

Presentatie Broederschap of Gilde van Sint Joris (Noordwijk) anno 1477

 

 

 

2014

Hans van Baalen (Europees Parlement voor de VVD) over de spanningen tussen Europa en de Ukraine

 

 

 

2014

Sinds de start van het Streekmuseum Veldzicht (na het overlijden in 2007 van Jaap Hoogeveen, de laatste eigenaar van de boerderij Veldzicht), zijn Cobie de Vreede en Menko Wiersema op zoek naar het hoe en waarom van de Blaarkop in de Bollenstreek. Waarom stond juist deze Groningse koe in veel Noordwijkse stallen, wanneer is de koe hier opgedoken en waarom weer verdwenen? Menko Wiersema geeft hierop het antwoord.

 

 

2014

Eén van de speerpunten voor de economie van Noordwijk is ESA/ESTEC. Door de aanwezigheid van ESA/ESTEC hebben zich hier ook verschillende bedrijven gevestigd die hoogwaardige technologie leveren voor de ruimtevaart. Daarbij komt nog dat de ruimtevaart en ESA/ESTEC binnenkort weer wereldnieuws zijn, want “onze” satelliet Rosetta landt op 12 november op de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Prof. ir. Karel Wakker (ex. rector magnificus TU Delft, en ruimtevaart expert) en Rob van den Berg (directeur ESA Expo) zijn de sprekers.

 

2015

Er wordt veel gesproken en geschreven over de technologische mogelijkheden om het verkeer beter te laten doorstromen. Pogingen om verkeerscirculatie te verbeteren hebben veel geld gekost en weinig resultaat opgeleverd als we bijvoorbeeld aan de tolpoorten die er nooit zijn gekomen, denken. De toepassingen van de automatisering in de auto’s biedt een nieuw perspectief. Kunnen wij in de nabije toekomst vertrouwen op auto’s die niet alleen automatisch inparkeren maar ook zelf automatisch aan het verkeer kunnen deelnemen? Prof. Henk Nijmijer (Universiteit Eindhoven ) en Edwin de Beukelaer geven hun visie op de mogelijkheden en onmogelijkheden.

 

 

2015

Op bezoek bij Casper, vishandel en groothandel in Noordwijk, waar vader en zoon ons informeren en laten proeven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de geschiedenis van de haringvangst, de ontwikkeling van de vangstmethoden en de verwerking aan boord, de vangstgronden en de invloed ervan op de kwaliteit, het proces van de vangst tot de consument, en de geschiedenis van het bedrijf Caspers.

 

 

 

2015

Deze bijeenkomst staat in het teken van een vraagstuk waar liberalen en socialisten het zelden over eens zijn: de verdeling van de lastendruk over de verschillende bevolkingsgroepen. Een aantal jaar geleden heeft de Fransman Piketty een hype ontketend over het vraagstuk van de inkomens- en vermogensongelijkheid. Hierop zijn veel reacties gekomen, varierend van: “Piketty is oude wijn in nieuwe zakken (Marx in een nieuw jasje)”, “hopelijk krijgen de voorstellen van Piketty voldoende politieke steun”, …. tot “analyse van Piketty is goed maar conclusie ongenuanceerd”. De woordvoerder van de VVD in de tweede kamer Mark Harbers gaat met ons in discussie over het liberale standpunt in deze.

 

2015

Dit keer gaat het over de afweging tussen belang van cultuur en natuur versus duurzaamheid en innovatie, voor ons maar zeker ook voor onze (klein)kinderen. Aanleiding is het hekwerk van windmolens dat voor de Zuid Hollandse Kust dreigt te komen, onder het mom van afspraken uit de Energienota en industrieel belang. Hierbij speelt de genoemde afweging in onze ogen een belangrijke rol. Wij hebben Jan Pieter Lokker, onze voormalig burgemeester, bereid gevonden een inleiding over dit thema te houden. Zoals hijzelf aangeeft past het thema uitstekend nu wij staan “op de drempel van een nieuwe tijd” of anders gezegd “op de grens van twee werelden”.

 

2016

Patrick van Schie (directeur Teldersstichting): vanuit fundamenteel liberaal perspectief Malik Azmani (woordvoerder asielbeleid VVD): vanuit de VVD praktijk in de Tweede Kamer: “Het migranten vraagstuk vanuit fundamenteel liberaal perspectief en vanuit de VVD praktijk in de Tweede Kamer.”

 

 

2016

Michel Laar (ex conservator Rijksmuseum en pofessioneel restaurateur oude meesters): De kunst en het ambacht van de restauratie van Rembrandts.

 

2016

Erik Ziengs (Tweede Kamerlid VVD) over kansen en bedreigingen van de detailhandel, bezien door de liberale bril en Edward de Boer, jong ondernemer uit Noordwijk over de retailpraktijk anno 2016 en de komende jaren: “Gevolgen van het Internet op de detailhandel.”

 

 

2017

Zo’n 800 jaar geleden werd het ambacht Heren van Northgo (of Norteke) gesplitst in Noordwijk en Noordwijkerhout. Het wapen van het oorspronkelijke ambacht is herkenbaar in het wapen van Noordwijk. In dit historisch perspectief geven de burgemeesters van Noordwijk en Noordwijkerhout een inleiding over hun Gemeente in relatie tot de naaste buur, die 800 jaar geleden nog bij elkaar waren.

 

 

2017

De afgelopen jaren heeft het klimaatakkoord voor veel onrust gezorgd in Noordwijk. De windmolens komen als een hekwerk voor de kust, en de pogingen om deze verder weg, uit het zicht, te krijgen, lijken te stranden. Over het klimaatakkoord en liberalisme spreekt prof. dr. Kees le Pair, een expert op het gebied van energie met ons. Wat is fictie, wat is realiteit, en hoe reageert de politiek op de wetenschap?

 

 

2017

Steeds vaker blijkt dat onze huidige parlementaire democratie onder druk staat. Burgerinitiatieven en referenda waren middelen om de burger dichter bij het bestuur te brengen. Het tegendeel lijkt hiermee bereikt te worden. Uitkomsten van referenda en burgerinitiatieven worden door de overheid niet zelden anders geïnterpreteerd dan de bedoeling van de indieners was. Is er een alternatief voor onze parlementaire democratie? En zo ja: hoe kan die er dan uitzien. Een liberale visie op dit belangrijke vraagstuk werd gegeven door de inleider Prof. dr. Peter van Hoessel.